dimecres, 24 d’abril del 2013

família-onu 2014


L’any 2011, el Consell Econòmic i Social de l’Organització de les Nacions Unides va decidir celebrar el 20è aniversari de l’Any Internacional de la Família –que es va celebrar el 1994– amb la idea que tornés a ser com un altre Any Internacional encara que no portés aquest nom. Per aquest motiu va demanar al Secretari General que presentés un informe sobre els preparatius per aquesta celebració, cosa que va fer el novembre del mateix any.
En aquest informe insta els Estats Membres, a institucions públiques, ciutats, organitzacions socials i polítiques, a fer un esforç per resituar la família i les seves necessitats en el centre de l’activitat pública i a que pel 2014 s’hagin assolit iniciatives concretes per millorar el benestar de la família mitjançant l’aplicació d’estratègies i programes eficaços, i els va encoratjar a continuar els esforços per desenvolupar polítiques apropiades i bones pràctiques en tres àrees:
 • Eradicació de la pobresa: lluita contra la pobresa familiar i l'exclusió social
 • Plena ocupació i treball decent: consecució d'un equilibri entre la vida laboral i familiar
 • Integració social: promoció de la integració social i la solidaritat entre generacions.
Aquesta convocatòria ha tingut ressò en molts països i també en moltes entitats de Catalunya relacionades amb la família, que han respost amb entusiasme a aquesta crida i el 2012 es va constituïr la Plataforma per la FamíliaCatalunya-ONU 2014 i que a dia d’avui ja agrupa més de 1400 entitats.
El periodista Daniel Arasa, director de CinemaNet i president del Grup d'Entitats Catalanes de la Família (GEC), n’és el president i pensa desenvolupar una forta activitat fins el 2014 en les línies promogudes per les Nacions Unides. Com a vicepresidents de la Plataforma han estat elegides les responsables dels tres grups de treball creats: Cecília Bosch, de Fundació Escó i d'altres entitats, pel de Família i Pobresa; Nuria Chinchilla, directora del Centre Treball i Família de l'IESE, pel de Família i Treball; i Maria Rosa Llunes, presidenta de FOCAGG (Federació d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran) per la de Solidaritat Intergeneracional.
A mitjans de 2012 es va traslladar a Barcelona la Sra. Renata Kaczmarska, responsable del Programa de l’ONU per assumptes de Família, invitada per l’International Center for Work and Family, de l’IESE i es va tenir la primera reunió preparatòria amb el GEC per la celebració d’aquest aconteixement.
Cal recordar que fa vint anys l’Any Internacional de la Família va acabar sense unitat entre els membres. No va ser possible aprovar una declaració conjunta sobre la família ja que alguns estats s’hi oposaren de manera contundent, al·legant que la família no podia ser titular de drets, amb la por que una declaració sobre la família comprometés els drets i el benestar dels seus individus (sic!). L’Any es va acabar de pressa i corrents i abans del previst. Esperem que aquesta celebració sigui més efectiva.
L’ONU en les seves afirmacions del document per preparar la celebració de 20è aniversari de l’Any Internacional de la Família diu que:
 1. La família és la base de la societat.
 2. S’ha d’incrementar la cooperació, a tots els nivells, sobre qüestions relacionades amb la família.
 3. Les polítiques s’han de centrar en la família degut a la contribució fonamental que fa a la societat.
 4. Les famílies tenen la responsabilitat de la socialització dels infants, del desenvolupament de les seves aptituts socials i de l’èxit dels fills a l’escola, per les quals coses contribueixen al desenvolupament del capital humà de la societat.
 5. Malgrat aquesta evident i important contribució a la societat, les famílies poques vegades són el centre de les principals iniciatives polítiques per afavorir-la, tot i que s’ha demostrat que són sempre valuoses i eficaces.
 6. Hi ha polítiques dirigides a les dones, als infants i, ara, als homes, però no a la unitat familiar per si mateixa.
 7. De vegades s’han fet esforços, regionals o nacionals, per elaborar polítiques orientades a les famílies, però no han anat endavant en la manera de prioritzar aquestes ajudes.
 8. Molts governs no fan res per falta de coneixements especialitzats i capacitat per fer-ho.
 9. Les tensions econòmiques generades darrerament posa en perill la cohesió familiar i fa que s’incrementin els divorcis, la violència domèstica, i l’abandonament i el maltracte als fills.
 10. Per preparar aquest 20è aniversari molts països proposen millorar les polítiques familiars. La Santa Seu també actúa a favor de la família a través del Pontifici Consell per la Família que té iniciatives com les Trobades Mundials de les Famílies que celebra cada tres anys des de 1994. L’emblema de les trobades és: En la família es forja el futur de la Humanitat.
I acaba fent unes recomanacions als Estats membres animant i encoratjant als governs per tal que:
 • estableixin organismes on les famílies siguin un tema prioritari d’estudis, inversions i polítiques;
 • donin suport al Fons Fiduciari de l'ONU per les activitats relacionades amb la família per tal d’incrementar-ne l’assistència;
 • adoptin mesures eficaces i equitatives per tal de facilitar a les famílies prestacions que redueixin la seva pobresa i discriminació;
 • apliquin els convenis signats relatius a l’equilibri entre la vida familiar i laboral;
 • inverteixin en solidaritat intergeneracional mitjançant la prestació de pensions socials, la inversió en centres comunitaris per diferents generacions i el suport a programes de voluntarietat dirigit a joves i grans;
 • estudiïn la possibilitat de fomentar acords de col·laboració entre organitzacions de la societat civil, empreses privades i institucions acadèmiques per tal de crear programes orientats a la família per millor preparar el 20è aniversari de l’Any Internacional de la Família.
Esperem que els Estats Membres, a qui toca organitzar aquesta celebració, no els poguem aplicar a les seves polítiques familiars, allò que deia Alfred Sauvy: l’abstenció o la indiferència equivalen a una presa de posició.