dimarts, 5 de març del 2019

europa VII: defensar la vida


Ara fa gairebé un any el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va sentenciar que la proposta de la Plataforma Cultural One of Us (nascuda dels ciutadans europeus i no pas dels partits polítics) que demanava la prohibició del finançament de programes que impliquessin destrucció d’embrions i fetus humans es podia tramitar, però que la Comissió podia decidir tramitar-la o no. I va decidir no fer-ho. Ho vaig explicar aquí.
Un cop més la Plataforma One of Us fa un nou pas per impulsar la defensa de la vida. Fa uns dies va fer la presentació d’un nou Manifest,que presentà Rémi Brague, i en la que hi participaren filòsofs, periodistes, comentaristes polítics i representants de la família i de la joventut. Heus aquí un resum del Manifest
Per una Europa fidel a la dignitat humana.
En les últimes dècades, Europa sembla haver-se quedat sense moral i una profunda crisi amenaça la seva supervivència com a civilització.
La crisi actual
Des de fa molts segles, Europa viu de la fidelitat a una triple herència rebuda: la filosofia grega, el dret romà i les religions de la Bíblia: el judaisme i el cristianisme. A ella cal afegir-hi dues creacions pròpies d'Europa: la ciència moderna i el reconeixement de les llibertats fonamentals. Sense aquesta herència, no és intel·ligible la cultura europea ni les seves grans creacions artístiques. Si Europa mor, serà per no haver estat fidel a si mateixa.
La crisi actual sorgeix del deteriorament d'aquests cinc elements constitutius de la seva identitat.
1. La negació de la definició autèntica de la filosofia com a recerca de la veritat i la seva substitució per altres formes de recerca,
2. L’agonia del dret romà davant el positivisme jurídic i posat al servei d'interessos polítics o ideològics.
3. Un laïcisme radical i militant que propaga una violenta "cristofòbia" i nega fins i tot la contribució del cristianisme a la cultura europea
4. El menyspreu cap a la ciència pura, i la puixança del relativisme i la idolatria de la tècnica.
5. Els fenòmens d'acció directa que busquen imposar les seves reivindicacions mitjançant l'aldarull i la violència sense respectar l’estat de dret.
¿Quins símptomes confirmen aquest diagnòstic? Entre ells, la baixa taxa de natalitat, la crisi de la família i del matrimoni; la negació de la pròpia identitat cultural d'Europa; la gran volada del relativisme; el multiculturalisme; els atacs a la llibertat de consciència i d'expressió; la negació del sentit de la vida i de l'objectivitat dels principis i regles morals; l'acceptació social de l'avortament, l'eutanàsia i altres atemptats contra la dignitat de la vida humana; la ideologia de gènere i certes formes de feminisme radical; les injustícies, com la misèria, la degradació del medi ambient, les guerres o l'explotació infantil; la negació del sentit del sofriment; l'ocultació de la mort; el menyspreu de la persona com a ésser únic i responsable, l'expansió de l'ateisme. En resum, la deshumanització de l'home.
La marca del cristianisme
Entre les contribucions de les religions bíbliques, i en particular del cristianisme, a la formació de l'esperit europeu, es troben la idea d'un Déu personal, l'amor com a essència de Déu, la concepció de la persona i la seva dignitat, la idea de la creació, l'esperança d'una vida plena i immortal, la llibertat i responsabilitat de l'home, la idea de la consciència, la veritat, el perdó, el desenvolupament de les idees de sobirania del poble, de la llibertat i dels drets humans. Els nostres adversaris no són la llibertat, la raó i la ciència, sinó el despotisme, el desbordament irracional dels afectes i la ignorància.
One of Us es mobilitza per contribuir a la recuperació de la moral positiva europea mitjançant el restabliment dels seus principis i valors fonamentals. Europa ha de recuperar el camí de la superioritat d’allò que és espiritual per sobre del que és material. Ha d’abandonar el camí del fals igualitarisme i del relativisme. I ho ha de fer dins el món de l’educació.
Les nostres prioritats
One of Us enfoca la seva orientació i acció envers assumptes com:
Afirmació de la vida
S’oposa als experiments genètics amb embrions humans i defensa el dret a la vida tant dels no nascuts, com dels ancians i dels discapacitats.
Protecció de la família basada en el matrimoni d'un home i una dona.
S’oposa a la redefinició de matrimoni ja que si avui s’anomena així a parelles del mateix sexe, demà es pot aprovar la poligàmia.
Promoció de la natalitat
Apoia les mesures dirigides al foment de la natalitat per capgirar l’hivern demogràfic
Afirmació de la binarietat sexual i rebuig de la ideologia de gènere
Treballa per tal que no s’imposi l’ideologia de gènere, promou que es respecti l’educació sexual en la família, no es banalitzi el sexe i no es faci una sexualització prematura de la infància.
Afirmació de la llibertat de pensament, expressió i educació
Defensa la llibertat d’expressió, de pensament i educació en tots els àmbits i denuncia els delictes d’odi, d’uniformatització ideològica i de discriminació i lluita contra la dictadura d’allò que és “políticament correcte”.
Afirmació de la reproducció natural
Promou l’adopció per parelles formades per una dona i un home amb dificultats per engendrar o gestar i defensa la il·legalització de la “gestació subrogada“ així com també s’oposa a la fabricació de ventres artificials com alternativa a la reproducció natural.
Desenvolupament del potencial de la naturalesa humana
S’oposa a projectes de modificacions genètiques proposades per les tecnologies NBIC (Nanotecnologia, Biotecnologia, Informàtica, Ciència cognitiva) que ens poden portar, des del laboratori, cap al “transhumanisme”, a la creació del “superhome” o a la criogenització.
Conclusió
One of Us promou la vida humana en totes les seves dimensions, retornant la força als principis i ideals que van donar lloc al naixement i a la continuació de la civilització europea. Ens mouen més l'entusiasme i l'esperança que els nostres motius de descontentament, i fins i tot de patiment. En el desordre i l'agitació, volem l'ordre just i la serenitat. En la foscor, busquem la llum.